index-voorbeeld
ellen-bal

belastingdienst-logo-01Belastingdienst – Voorzitter team Grote Bouwprojecten Nederland
Verantwoordelijk voor toezicht op grote bouwprojecten > 0,5 miljard met een landelijk werkend team.
Met name gericht op infrastructurele werken en energiecentrales en de arbeidsmarktrisico’s daarbij.
Tevens lid van het Vastgoed Kenniscentrum (VKC) in Amsterdam.

vtw-logo-01Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties – Bestuurslid en penningmeester

De Vereniging van Toezichthouders in Woningcorporaties behartigt de belangen van de toezichthouders van ongeveer 320 woningcorporaties en bevordert de kwaliteit en de ontwikkeling van het interne toezicht.

ressort-logo-01Ressort Wonen in Rozenburg – Voorzitter van de RvC
Commissaris met aandachtsgebieden financiën en governance.
Sinds 2014 voorzitter RvC.

ssr-logo-01SSR (Studiecentrum Rechtspleging) – Parttime docent
Ontwikkelen en geven van een 1-daagse cursus witwassen voor rechters en OvJ’s (4x per jaar).